Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 460432

Dato: 13.04.2023

Jeg er imot å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. Dette vil føre til en økt seksualisering av barn i en sårbar periode av livet.