Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154228

Dato: 12.04.2023

Jeg er imot at den seksuelle selvbestemmelsesrett senkes. Jeg tror ikke det er slik at ungdom i dag blir tidligere modne og klare for å ta denne avgjørelsen til sammenlikning med tidligere. At ungdom i dag er mer modne generelt kan jeg som ungdomsforelder si meg enig i. Dette tror jeg har sammenheng med alt de eksponeres for i ulike kanaler og i sosiale medier. "Hele verden" tas inn på er mye tidligere tidspunkt, men det betyr ikke at de er klare for seksuell selvbestemmelsesrett tidligere. Jeg tror det er på tide å sette bremsene på og se hva globalisering og digitaliseringen gjør med samfunnet og enkeltmennesket og ta inn over oss at ikke alt er like positivt. Vi må stoppe opp og tenke hvilke konsekvenser det har før det ikke er mulig å reversere. Det blir feil å tolke dette som at ungdom i dag blir tidligere modne. Hvem er det som sier det, og har de noe valg i et samfunn som i liten grad setter grenser for den digitale verden. Det betyr ikke at de er klare for dette ansvaret. Noen barn må tidlig tre inn i en voksenrolle av ulike grunner fordi deres foreldre selv ikke klarer å ta dette ansvaret. Dette betyr likevel ikke at det er riktig, eller at ansvaret ikke har omkostninger for dem. Jeg heier på at alderen forblir 16 år for å ivareta unges vern og ikke legge ennå mer ansvar over på dem før de er klare for det.