Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 571379

Dato: 11.04.2023

Behold 16 års grense som i dag.