Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 444386

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at forslaget har flere gode momenter med unntak av senkingen av seksuell lavalder. Den burde fortsatt være 16 år