Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 235310

Dato: 12.04.2023

Jeg er i mot forslaget om å senke den seksuelle lavalderen. Slik jeg ser det vil dette ikke øke barns beskyttelse mot overgrep, men snarere legge et større ansvar over på barn. Noen er kanskje modne nok til å ta det ansvaret som 15-åring, men mange er det ikke. Det kan også føre til et unødvendig press om å debutere tidligere enn man egentlig er klar for.