Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 436344

Dato: 13.04.2023

Aldersgrensen bør ikke flyttes fra 16 til 15.