Høringssvar fra Linda Mari Vestvik

Dato: 13.04.2023

Fraråder endringsforslag da dette vil svekke vern mot seksuelle overgrep og utnytting av barn under 16.