Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 493578

Dato: 11.04.2023

Det bør ikke bli justert aldersgrense. Bør fortsatt være 16 år som lavalder.