Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 298275

Dato: 13.04.2023

Jeg er mot å senke seksuell lavalder til 15 år. Loven slik den er i dag gir allerede rom for at barn/unge utforsker sin seksualitet med jevnaldrende:

«Straff (…) kan falle bort eller settes under minstestraffen i §300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.»

Å senke lavalderen kan føre til at flere unge og sårbare utnyttes av eldre personer.