Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 529148

Dato: 13.04.2023

Den seksuelle lavalderen bør absolutt IKKE senkes!! Ungdommer er mennesker i utvikling, kroppen er i kaos, de skal finne sin identitet. Voksen den ene dagen, veldig lite og skjørt barn den neste. Mange ungdommer vet ikke helt hva de vil. Det er vanskelig å ta valg. Ved å senke den seksuelle lavalderen, vil den seksuelle debuten trolig starte enda tidligere. Unge gutter og jenter begår seksuelle feil, som henger ved dem livet ut.

Hvorfor skal vi tillate at barn har sex? 15 åringer kan ikke kjøre bil, ikke har de stemmerett. Det er det en grunn til! De er ikke voksne, de tar ikke veloverveide beslutninger, de tenker ikke konsekvenser. Vær så snill å la barn være barn.

Det er en rivende utvikling i puberteten. Allerede bombarderes barna med inntrykk fra sosiale medier, utsettes for press og strever med å passe inn. Angst, uro, overvekt, kroppspress, spiseforstyrrelser er økende. Allerede på barneskolen, synes flere det er problematisk å dusje etter kroppsøving. Når vi ser at barn har problemer med egen kropp, er løsningen da å tillate sex når de fyller 15 år?

Trender i unge miljøer i dag er at kondom er ut og venner deler partnere. Forekomsten av kjønnssykdommer øker! IKkKE SENK DEN SEKSUELLE LAVALDEREN!!