Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341237

Dato: 13.04.2023

Den seksuelle lavalderen bør ikke senkes til 15 år. 16 år er lavt nok.

Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne bør ikke avkriminaliseres.Ressurser bør brukes på å gi sexarbeidere mulighet til et alternativt levebrød.