Høringssvar fra Pastor i Frikirken

Dato: 11.04.2023

Seksuell lavalder bør ikke senkes.