Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 196359

Dato: 12.04.2023

Eg meiner den seksuelle lavalderen i Noreg bør vere slik den er i dag. Kva er meininga med å senke den til 15 år? Kven er dette for? Ungdom vil uansett utforske, dei einaste som jublar for dette forslaget er gamle grisar. Det er eit stigande nivå av seksuelle sjukdomar blant unge og eit stadig aukande fokus på sex og kropp gjennom media og sosiale media. Vi trenger betre seksualundervisning i skulane, ikkje lovforslag som bidrar til meir press om sex for ungdomen vår.