Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 518298

Dato: 13.04.2023

Vi må ikkje ha samme seksuelle lavalder som Sverige og Danmark. Vi må beskytte Norsk ungdom mot deling av bilder, sexpress og på norske barns barndom. Senker du lavalderen skyver du også listen for når man er/ forventes å være voksen. Det skjer tidsnok. Eg ser ikkje noko poeng i å senke for barn/ungdommers del.