Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234104

Dato: 12.04.2023

Slik situasjonen i Norge er i dag hvor det i de fleste tilfeller ikke får noen som helst konsekvenser å utsette andre mennesker for vold og overgrep (jf oppklaringsprosenten av anmeldte saker), og omfattende svikt i hjelpesystemet for å ivareta ofre for vold og overgrep. Så mener jeg at vi burde få på plass et system som sikrer overgrepsutsatte nødvendig hjelp og støtte, før vi overhodet vurderer å gjøre det enda mer risikofritt å utsette andre for overgrep. Nå vil det i det minste gi konsekvenser pga alderen om man utsetter en 15-åring for overgrep. En 15-åring har svært lite forutsetning for å stå opp mot manipulerende mennesker (som de fleste andre). Vi som samfunn kan i alle fall beskytte disse barna ved å ha en aldersgrense som i alle fall ikke burde bli satt ned.