Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 403270

Dato: 13.04.2023

15 år er alt for ungt til å ha et slikt ansvar som dette medfører seg.