Høringssvar fra NMSU

Dato: 12.04.2023

Arbeidsutvalget i NMSU Landsstyre vedtok i sitt møte den 12.04.23 å slutte seg til høringssvaret fra Kirkerådet, Den norske kirke. Høringssvaret ligger vedlagt.

Vedlegg