Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418142

Dato: 13.04.2023

Jeg er imot senking av den seksuelle lavalderen. Jeg mener grensa på 16 år bidrar til å beskytte unge, og at en senking vil redusere deres rettslige vern mot overgrep.