Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126485

Dato: 12.04.2023

Negativ til forslaget.