Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 441627

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at forslaget om å senke seksuell lavalder til 15 år er helt bak mål. Selv om unge i dag kan regnes som mer modne enn før vil dette åpne for at det er lovlig for voksne å ha sex med enda yngre barn enn etter dagens lovverk. For å styrke rettighetene til jevnaldrende barn som ønsker å utforske seg i mellom må man heller presisere dette på en tydeligere måte i lovverket enn i dag.