Høringssvar fra Anonym

Dato: 13.04.2023

Det bør i tillegg jobbes med å finne en "øvre" aldersgrense, for eksempel så bør det uansett ikke være lov at noen som er betydelig eldre har sex med en 15 åring, eller en 16 åring forsåvidt. Vi må finne løsninger som beskytter de unge og samtidig ikke gi voksne lov til å utnytte situasjonen slik at de kan ha sex med barn uten at det anses som voldtekt. Ja, barn er mye mer utviklet i disse dager, og må kanskje få mer "frie tøyler" i mellom seg selv, altså likaldrede, men det betyr ikke at voksne skal få lov å utnytte dem. En 50 åring som har sex med en 15 åring, eller forsåvidt en 16 åring, kan aldri være sex med samtykke i mine øyne. Man kunne for eksempel hatt en øvre grense på 18, altså slik at det er "lovlig" fra 15 år til 18 år kun innenfor denne aldersrammen, og fra 18 og oppover.
Dersom dette ikke er aktuelt eller vanskelig å få til syns jeg fortsatt at 15 år ikke er gammel nok til å faktisk vite hva man "samtykker" til.