Høringssvar fra Ingunn Moen

Dato: 13.04.2023

Jeg er redd for at en senket aldersgrense til 15 år kan gjøre det enklere for voksne å ha forhold til for unge barn, og slippe å tenke en ekstra gang fordi de er under 16. Jeg ser ikke poenget med å endre aldersgrensen så lenge sex mellom to likeverdige samtykkende 15 -åringer (eller 14-åringer) allerede er lovlig. Tvert imot kunne lavalderen vært økt til 17 år, for å ha større begrensing for at voksne har forhold til barn.