Høringssvar fra Lars Norén

Dato: 11.04.2023

I denne situasjonen bør alle voksne tenke seg den hypotetiske situasjonen at de har en 15 år gammel datter som er kjæreste med en 18 åring... eller eldre og det presset 15 åringen kan føle på ved en redusert seksuell lavalder. Det er krevende nok for en 16 åring å motstå dette presset. Foreldre vil naturlig nok vokte om sine barn, det bør ikke være annerledes i forhold til andres barn, for det er det de er, barn. La 15 åringene ha muligheten til å utsette seksuell debut med henvisning til seksuell lavalder. Det er sikkert vanskelig nok å stå i mot presset allikevel...