Høringssvar fra Hege Margrethe Steiro

Dato: 13.04.2023

Jeg ønsker ikke at den seksuelle lavalder skal senkes.