Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 872526

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot at den seksuelle lavalder skal senkes til 15 år. Jeg mener at det gir mindre vern for seksuelle overgrep, og det kan gi signaler om at 15-åringer er mer modne enn de faktisk er.