Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Dato: 13.04.2023

Høringssvar er vedlagt som PDF. (jeg fikk ikke bekreftelse/kvittering på at høringssvar var mottatt, og sender derfor på nytt.)

Vedlegg