Høringssvar fra Tale Hendnes

Dato: 13.04.2023

Om senking av seksuelle lavalderen vurderes bør dette undersøkes ytterligere enn av et straffelovsråd. Høringssvar fra ulike instanser er ikke tilstrekkelig for å utrede konsekvensene av dette. Hvordan dette påvirker uønskede graviditeter, ulovlig spredning av videoer/bilder av seksuelle handlinger utført av unge, påvirkning av tilgangen på pornografi, unge med sosiale utfordringer som rus og økonomi er bare eksempler på kompleksiteten knyttet til å senke lavalderen. Her trengs mer kunnskap!