Høringssvar fra Frida Eide

Dato: 13.04.2023

Med økende grad av seksualisering av barn i samfunnet og gjennom sosiale medier og stadig voksende antall overgrep er det all grunn til å øke, ikke senke, den seksuelle lavalderen og rettssikkerheten for barn som utsettes for overgrep.