Høringssvar fra juni dahl

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot å senke den seksuelle lavalderen, da det gir helt feil signaler om hvem som forventes å være "seksuelt tilgjengelige". Det er et dårlig forslag, som mangler forståelse for hvor stort og utbredt samfunnsproblem det er at barn blir jaktet på av særlig eldre menn, som vil utnytte dem seksuelt. Dette er å legge forholdene enda mer til rette for - og en normalisering - av overgrep.