Høringssvar fra Marius Storvik og Ola Schrøder Røyset

Dato: 11.04.2023

NOUen har ikke vurdert noen særlige forhold som berører funksjonshemmede. Vi har skrevet et høringssvar som berører dette. Høringssvaret berører flere ulike bestemmelser.

Vedlegg