Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171638

Dato: 31.03.2023

19. desember 2022 foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Dette begrunnes med at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».

Ja, barn utforsker. Men slike tilfeller omfattes allerede av prinsippet om jevnbyrdighet. I dag er det nemlig slik at dersom den ene parten er under 16 år, og den eldre parten vurderes av retten å være jevnbyrdig i utvikling, kan retten bestemme at den eldre parten ikke straffes. Er ikke da vurderingen om å senke seksuell lavalder heller et spørsmål om når de unge er gamle nok til å være «fritt vilt» for voksne?

I loven står det: «Straff (…) kan falle bort eller settes under minstestraffen i §300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» Derfor er det feil å komme med et slikt forslag nå. I tillegg er det skadelig. Barn under 16 har behov for beskyttelse gjennom bestemmelsen om seksuell lavalder.

Straffelovrådet trekker fram våre naboland som støtte for forslaget sitt. Men de peker ikke på hvilken effekt lovgivningen faktisk har i Sverige og Danmark, eller hvorvidt de har andre ordninger som sikrer barn og unge mot overgrep. Det at andre land har andre regler er ikke et godt argument for å følge dem.

Tvert imot burde vi heve den seksuelle lavalderen for å beskytte barn og ungdom fra de mange voksne som har en preferanse for alt for unge sexpartnere.Hvis den seksuelle lavalderen senkes, vil tusenvis av ungdommer i årene som kommer bli misbrukt av voksne med statens velsignelse.