Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 228486

Dato: 12.04.2023

Nei nei nei aldri i verden! Øk den seksuelle lavalder.
Vi ser en økende grad av seksualisering av barn i samfunnet og gjennom sosiale medier. Overgrepene er stadig overveiende fysiske, men med voksende antall digitale overgrep. Pedofili blomstrer og man ser millioner av barn blir traffikert dette må stoppes!
Det er derfor all grunn til å øke, ikke senke, rettssikkerheten for barn som utsettes for overgrep.

Nå må dere virkelig ta dere sammen!