Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 150215

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalder bør være 16 år, som den er i dag.