Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 526357

Dato: 13.04.2023

Ikke senk lavalder til 15 år. Det er ikke å beskytte barn. Gjør det heller klart i lovverket at jevngamle unge kan utforske egen seksualitet. Ikke åpne opp for at ennå yngre unge sårbare skal kunne havne i umulige situasjoner med betydelig eldre voksne.