Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 651195

Dato: 11.04.2023

Helt feil å senke den seksuelle lavalder! Beskytt barna fremfor å gjøre det letter å utføre overgrep ustraffet!!