Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 28.03.2023

Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Vedlegg