Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183457

Dato: 12.04.2023

Jeg er i mot å senke den seksuelle lavalderen fra 16 år til 15 år