Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 409191

Dato: 13.04.2023

Basert på egen og andres erfaring er jeg svært skeptisk til å senke seksuell lavalder. Jeg er veldig redd for at det vil gjøre det vanskeligere å få dømt overgripere. Det er også uheldig med tanke på "trenden" i distriktene der mange veldig unge jenter har "kjærester" langt opp i 20-åra. De ulike aldersgrenser for forskjellige ting fremstår i det hele tatt noe underlig. En 18-årig mann kan stemme ved valg og dra i krig, men ikke drikke brennevin. Han vil med ny seksuell lavalder kunne ha sex med en 15-årig jente, men ikke gifte seg med henne. Hun kan ha sex med ham, hun kan straffeforfølges med forvaring, men ikke kjøre moped.
Oppheving av alder som objektivt straffevilkår fremstår direkte grotesk. Skal vi risikere at 13-åringer skal måtte vitne og retraumatiseres i enda større grad? Jeg håper dette kommer med en heftig økning av budsjett for behandling av ptsd og at man klargjører NAV for et ras av unge uføre.