Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 509364

Dato: 13.04.2023

Dette er det dummeste jeg har hørt. Syns allerede 16 år er ungt og nå vil dere sette den ned til 15?! Hva slags verden er det vi lever i og ikke minst samfunn?!
nei vet dere hva. Håper fanken med dere kan bruke hode for dette er overhode ikke greit!!!!