Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262285

Dato: 12.04.2023

Jeg ønsker på ingen måte at den seksuelle lavalderen senkes. Det er alt for mange tungtveiende fordeler med å la den stå der den er i dag, blant annet beskyttelse mot overgrep, emosjonell og mental modenhet hos jenter- og ikke minst gutter i den alderen.