Høringssvar fra Dagrun Olavsrud Anthonsen

Dato: 12.04.2023

Dette er et dårlig forslag.