Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 477325

Dato: 13.04.2023

At man på ekte vurderer å senke den seksuellelavalderen og ikke først har fått på plass en samtykkelov engang er helt hinsides. Det er mye mulig at unge kjærestepar ønsker å ha sex uten å gjøre noe ulovlig, men ved å senke lavalderen åpener ikke det bare opp for unge kjærestepar. Når det ikke foreligger noen samtykkelov i dette landet og det i praksis neste ikke beskyttelse for de som er mest utsatt for seksuellelovbrudd allerede, men så ønsker dere å senke lavalderen? At dette i det hele tatt har blitt brukt ressurser på er en skam. Av alt det det burde blitt brukt tid og penger på har dere kastet bort alt på dette. Frontallappen er ferdig utviklet ved etter man har fylt 20, man får ikke drikke alkohol, kjøre bil eller stemme ved valg før man er 18, men gode, trygge og selvbestemte seksuelle avgjørelser kan man ta når man er 15? Man tar de vel sjelden som 16, 17 eller 18+ for den saks syld.