Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172207

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at barn må beskyttes av staten. Derfor må ikke den seksuelle lavalderen senkes slik at det blir lettere å begå seksuelle overgrep mot barn.

Ungdom opplever mye press fra alle kanter. De bør slippe å oppleve sexpress før de har fylt 16 år.