Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 312234

Dato: 13.04.2023

Jeg mener den seksuelle lavalder ikke bør senkes til 15 år. Det er allerede alt for mange voldtektssaker som blir henlagt, også de med gode bevis. Hvis den seksuelle lavalderen senkes til 15 år kan en jente eller gutt som går siste året på ungdomsskolen bli voldtatt av en voksen uten at den voksne blir straffet. Rettsvesenet og straffeloven skal beskytte mennesker, det vil ikke være tilfelle om den seksuelle lavalderen senkes til 15 år.