Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 485424

Dato: 13.04.2023

Nei, dette er helt feil retning.

se på Frankrike som nettopp økte den seksuelle lavalderen.

det gir signaler til voksne overgripere at det er "ok" aå lenge barnet er over 15år og ikke 16.

å endre dette er helt forkastelig og til ingen positiv nytte!!!