Høringssvar fra Nora Falck

Dato: 13.04.2023

  1. Jeg synes ikke at seksuell lavalder skal senkes, da unge allerede er utsatt for stort press på å debutere tidlig. Unge er også lett påvirkelige for press om seksuell omgang fra og med eldre. De anser gjerne eldre ungdommer og voksne som kule, innflytelsesrike, og disse har faktisk makt til å påvirke skolehverdagen deres, for eksempel.