Høringssvar fra Rodney Årnes

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot å senke den seksuelle lavalder, den burde økes til 18 år.