Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 383169

Dato: 13.04.2023

Beskytt barn under 16!

Å senke den seksuelle lavalderen er ikke en god løsning, det vil gjøre det enklere for voksne å utnytte barn. Ja for alle under 18 år er fortsatt barn!

Jeg har forståelse for at barn på 15 år kan ha lyst og ønske om å utforske sin seksualitet sammen med jevnaldrende, og det to på 15 år som har sex så bør ikke det straffe forfølges, men å senke den seksuelle lavalderen gir et signal om at man bør ha sex fra man er 15 og det sender et uheldig signal. For barn og unge som ikke er tøffe nok til å si nei, og åpner opp for voksne som an utnytte barn.