Høringssvar fra Rebeca Herlung Høien

Dato: 12.04.2023

Jeg er imot et lovforslag for å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. Det er allerede lite rettsvern for mindreårige, og dette vil kun gi et "grønt" signal til overgrepsmenn/kvinner og pedofile. Og større usikkerhet rundt sikkerheten til de unge. Dette kan jeg ikke og vil ikke støtte opp under.

Rebeca Herlung Høien