Høringssvar fra Amnesty International

Dato: 13.04.2023

Vedlagt følger høringssvar fra Amnesty International.

Med vennlig hilsen,

Patricia Kaatee

politisk rådgiver

Vedlegg